Encyklopedie pojmů

Arytmie

Srdeční arytmie je porucha srdečního rytmu, kterou také někdy označujeme jako dysrytmie. Při arytmii je srdeční rytmus nepravidelný. Podle rychlosti tepu rozlišujeme tachyarytmii, kdy srdce tluče rychleji, a bradyarytmii, kdy tluče pomaleji.

Tato porucha se nejčastěji projeví na EKG - někdy bývá pacient pro přesnou diagnostiku sledován po dobu 24 hodin v průběhu běžných denních činností. EKG si nyní můžete sami změřit v pohodlí vašeho domova díky tlakoměru Veroval s EKG, který umí odhalit i nebezpečnou fibrilaci síní. Arytmii zachytí také moderní domácí tlakoměry, které využívají technologii Duo Sensor - příkladem je spolehlivý digitální tlakoměr Veroval duo control s dvojí metodou měření krevního tlaku.

Příznaky arytmie

Mezi nejčastější příznaky tachyarytmie patří bušení srdce, dušnost, kratší dech, závratě, točení hlavy až krátkodobé ztráty vědomí. Pacienti s onemocněním věnčitých tepen mohou při záchvatu arytmie cítit také tlak či pálivou bolest na hrudi. Při bradyarytmii srdce tluče pomalu a není schopno při zátěži zvýšit svou činnost - nemocný může cítit, že se při námaze více zadýchává, cítí se unavený a točí se mu hlava. V případě, že srdce pracuje velmi pomalu, může dojít také ke krátkodobé ztrátě vědomí.

Některé arytmie jsou běžné – například zrychlení tepu při nádechu a zpomalení při výdechu. Někdy však mohou být nebezpečné. Pokud máte pochybnosti, neváhejte svůj stav konzultovat s lékařem.

Léčba arytmie

Nebezpečné arytmie se léčí léky, tzv. antiarytmiky, kardiostimulátorem, chirurgickou a katetrizační ablací.