Encyklopedie pojmů

Auskultační metoda

Jedna z moderních metod měření krevního tlaku. Označuje se také jako metoda Korotkovova. Spočívá v poslechu tzv. Korotkovových ozev.

Na jakém principu metoda funguje

Když nafouknete manžetu tlakoměru, manžeta stiskne tepnu v paži a vytvoří tak umělou překážku v krevním průtoku. Poté tlak v manžetě pomalu klesá, až krev tepnou začne znovu proudit. To se projevuje slyšitelnými srdečními ozvami ve fonendoskopu. Jakmile tlak na paži poklesne natolik, že v tepně začne krev proudit normálně, ozvy přestanou být slyšitelné. Tlak při první slyšitelné ozvě odpovídá hodnotě systolického tlaku, tlak při poslední slyšitelné ozvě hodnotě tlaku diastolického.

Auskultační metoda se pro svou spolehlivost běžně využívá v lékařství. Druhou metodou, která se pro měření tlaku využívá, je metoda oscilometrická. Obě metody spojuje technologie Duo Sensor, která zajišťuje vysokou přesnost naměřených hodnot.

Související stránky