Encyklopedie pojmů

Cévy

Cévy jsou trubice, které vedou krev po celém organismu. Dělí se na tepny, žíly a vlásečnice.

Tepny neboli arterie, vedou naši krev směrem od srdce. Největší a nejdelší tepnou v lidském těle je aorta, která se dále větví až na velmi malé tepénky. Žíly neboli vény vedou krev k srdci. Jejich úkolem je také odvádění oxidu uhličitého z tkání a orgánů do srdce.

Jemné tenkostěnné cévy se nazývají vlásečnice neboli kapiláry a zajišťují výměnu látek mezi krví a tkáněmi. Vlásečnicemi prostupují hlavně dýchací plyny kyslík a oxid uhličitý, dále živiny, voda a produkty látkové přeměny.

Za normálních okolností jsou cévy pružné a jejich povrch je hladký. Mohou je však poškodit různé nepříznivé faktory, jako je například vysoký krevní tlak nebo obezita. Tehdy může dojít k jejich kornatění neboli aterosklerózeO cévy je proto nutné pečovat, zejména zdravým životním stylem a pravidelnou kontrolou krevního tlaku.