Encyklopedie pojmů

Diastola

Diastola je klidový stav mezi dvěma stahy, systolami, ve kterém je srdeční sval uvolněný, plní se krví a připravuje se na stažení, kterým vyšle zpátky krev do oběhu. Diastola je obvykle delší než systola.

Při měření tlaku se diastolický tlak udává jako druhý, za lomítkem. Například u krevního tlaku 120/80, diastolický tlak vyjadřuje číslo 80. To ovšem neznamená, že by byl méně důležitý, při měření musíme vždy brát v potaz obě hodnoty.