Encyklopedie pojmů

EKG

EKG (elektrokardiogram) je metoda vyšetření vašeho srdce v kardiologii, díky které lze posoudit postupy elektrických vzruchů v srdci. Stah srdečního svalu je vždy způsoben elektrickým vzruchem. Výsledkem jsou změny napětí a ty lze detekovat na povrchu těla a lze zaznamenat a graficky zobrazit jejich průběh v podobě EKG křivky.

Kontrakce srdečního svalu je podněcována elektrickými signály. Pokud nastane porucha těchto elektrických signálů, hovoříme o srdeční arytmii.

Co může vyvolat arytmie:

 • tělesné dispozice,
 • stres,
 • stárnutí,
 • nedostatek spánku,
 • vyčerpání, atd.

Zda je nepravidelný srdeční tep důsledkem arytmie, může zjistit lékař.

Jak měřit EKG

U přístroje k měření krevního tlaku a EKG Veroval® jde o jednokanálové EKG, které může detekovat různé arytmie.

Přístroj k měření krevního tlaku a EKG je vhodný k použití v klinické praxi i v domácnostech. Tento tonometr umožňuje bez předcházejícího nastavení, díky pohodlnému automatickému napumpování, snadné, rychlé a přesné měření systolického a diastolického krevního tlaku a tepové frekvence. Navíc můžete oběma elektrodami zachycovat srdeční rytmus v podobě elektrokardiogramu (záznamu EKG). V EKG jsou při celé řadě srdečních onemocnění patrné změny (například poruchy srdečního rytmu), které přístroj rozpozná a zaznamená pro vašeho lékaře. To umožňuje včasné přijetí preventivních opatření, o kterých se poraďte se svým lékařem.

Na co myslet během domácího měření EKG

 1. Tlakoměr s funkcí EKG zobrazuje změny srdečního rytmu. Ty mohou mít různé příčiny, které mohou být neškodné, ale také vyvolané onemocněními různých stupňů závažnosti. Při podezření na onemocnění se obraťte na zdravotnický personál.
 2. Neprovádějte žádná měření, jestliže se na kůži nacházejí kapičky – například pot nebo voda po koupání/sprchování.
 3. Jestliže máte elektrokardiostimulátor nebo jiný implantovaný přístroj, poraďte se s lékařem, než budete provádět samoměření EKG.
 4. Zaznamenané elektrokardiogramy zobrazují funkci srdce v okamžiku měření. Předchozí nebo následující změny tím nemusí být nutně rozpoznatelné.
 5. Přístrojem prováděná měření EKG nemohou odhalit celkový stav všech srdečních onemocnění. Jestliže pociťujete příznaky, které mohou ukazovat na akutní onemocnění srdce, obraťte se nezávisle na výsledcích měření ihned na lékaře. Pokud byste pociťovali některý z následujících příznaků, ujasněte si jejich příčinu s lékařem (seznam není úplný): bolest na levé straně nebo pocit tlaku v hrudi, břišní dutině nebo vyzařující bolest v ústech/čelisti/obličeji, ramenu, paži nebo ruce, bolest v oblasti zad, nevolnost, pálení v hrudníku, sklony ke kolapsu, dušnost, bušení srdce nebo nepravidelný srdeční rytmus.
 6. Během samoměření EKG nepoužívejte defibrilátor.
 7. Samoměření EKG neprovádějte během vyšetření MRT (magnetickou rezonancí).
 8. Samoměření EKG nenahrazuje v žádném případě terapii! Nehodnoťte proto naměřené hodnoty elektrokardiogramu sami a neurčujte si podle nich sami terapii. Měřte podle pokynů vašeho lékaře a důvěřujte jeho diagnóze. Léky užívejte podle pokynů vašeho lékaře a neměňte nikdy jejich dávky.
 9. Přístroj nenahrazuje ani lékařské vyšetření funkce vašeho srdce, ani záznam lékařského elektrokardiogramu, který je třeba získat náročnějšími měřeními.
 10. Přístroj nestanoví žádnou diagnózu onemocnění, které by mohlo tvořit možnou příčinu změn EKG. To je vyhrazeno jedině vašemu ošetřujícímu lékaři.
 11. Doporučujeme, abyste získané křivky EKG zaznamenali a případně ukázali svému ošetřujícímu lékaři.