Encyklopedie pojmů

Kardiostimulátor

Kardiostimulátor je přístroj, který pomáhá lidem s poruchou srdečního rytmu. Používá se tehdy, když srdce tluče příliš pomalu a nezvládá dostatečně rychle pumpovat krev do celého organismu. Při závažné poruše srdečního rytmu by mohlo dojít i k srdeční zástavě – i toto nebezpečí je možné díky kardiostimulátoru odvrátit.

Jak funguje kardiostimulátor

Zařízení vypadá jako malá kovová krabička s jednou, dvěma a v některých případech i třemi elektrodami. Lékař tuto krabičku implantuje do těla pacienta, obvykle do podklíčkové oblasti. Kardiostimulátor pak vysílá přes elektrodu do srdce pravidelné elektrické impulsy. Pokaždé, když přijde impuls, srdce se stáhne. Díky tomu tluče stejně rychle jako srdce zdravé. Frekvenci vysílání elektrických signálů je možné upravit podle potřeb konkrétního pacienta.

Ovlivní kardiostimulátor můj běžný život?

Krabička kardiostimulátoru není zavedena hluboko. Je vidět zvenčí jako vyklenutá kůže a pacient si ji také může snadno nahmatat. Zavedení kardiostimulátoru i výměna jeho baterií se obvykle provádí v lokální anestezii, nemusíte se tedy bát narkózy. Zákrok trvá zhruba 0,5 – 1,5 hodiny. Několik týdnů po něm by se člověk neměl namáhat, zdvihat těžké předměty a zvedat příslušnou paži nad úroveň ramene. Poté však s kardiostimulátorem můžete fungovat v běžném životě. Chodit do práce, cestovat i sportovat. 

Obvykle se doporučuje nosit a používat mobilní telefon na opačné straně, než na které je umístěn stimulátor.

Jak měřit krevní tlak s kardiostimulátorem

Pacienti se srdečním kardiostimulátorem mohou mít v některých případech obtíže s měřením tlaku pomocí oscilometrické metody. Pokud se na displeji během měření zobrazí nesmyslné hodnoty nebo „ERROR", může to být kvůli poruchám srdečního rytmu, kterými pacienti s kardiostimulátorem často trpí.

V těchto případech je lepší krevní tlak meřit Korotkovovou metodou (pomocí fonendoskopu nebo mikrofonu), kterou využívají tlakoměry Veroval. Velmi přesně fungují také tlakoměry s technologií Duo Sensor. Ta totiž Korotkovovu a oscilometrickou metodu kombinuje. V každém případě se při výběru tlakoměru poraďte se svým lékařem.