Encyklopedie pojmů

Oscilometrická metoda

Oscilometrická metoda je jedna z metod měření krevního tlaku, která spočívá v zachycení změn v tepnách při proudění krve. Při každém stahu vypudí srdce čerstvou krev do oběhu. Ta prochází cévami a způsobuje jejich vlnění. Oscilometrická metoda neměří systolický a diastolický tlak, ale střední hodnotu arteriálního tlaku. Obě zbývající hodnoty dopočítá.

Druhým způsobem měření je metoda Korotkovova neboli poslechová. K dostání je také přístroj, který pomocí technologie Duo Sensor obě metody spojuje a zajišťuje tak vysokou přesnost měření.

Proč měření oscilometrickou metodou někdy selhává?

Mezi jednotlivými lidmi jsou rozdíly v poloze cév, jejich struktuře, v podílu tuku a svalové tkáně. U každého se také liší síla signálu pulsu. Všechny tyto faktory mají vliv na algoritmy přístrojů pro měření krevního tlaku. Pokud se sejde několik nepříznivých faktorů, není někdy možné provést správnou analýzu tepové frekvence. Tehdy je lepší sáhnout po tlakoměru, který využívá poslechovou metodu.

Související stránky