Přejít k hlavnímu obsahu
Měření nejen krevního tlaku, ale i srdečních arytmii tonometrem od HARTMANNu

Měření krevního tlaku u pacientů s arytmií

Přesto, že je vysoký krevní tlak (TK) nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním, které může ústit například až ke vzniku cévní mozkové příhody (CMP), je stále vysoký počet nediagnostikovaných, či nevhodně léčených pacientů. Nejdůležitějším krokem je proto včasná diagnostika, bez které není možné zahájit vhodnou léčbu vysokého tlaku.

Prevence díky přesnému měření tlaku

Pro zahájení vhodné léčby je potřeba měřit TK spolehlivým přístrojem, a to nejlépe v rámci prevence, ještě před projevem prvních příznaků hypertenze. Je vědecky prokázáno, že čím dříve začne pacient hypertenzi řešit, tím je pravděpodobnost snížení kardiovaskulárních rizik větší. Měření je proto důležité nejen v ordinaci lékaře, ale především v domácích podmínkách, na kterou je třeba klást u pacientů důraz. Při měření TK se však můžeme setkat s faktory, které jeho přesné měření komplikují – např. asymetrie TK na pažích či fibrilace síní, jako jedna z nejčastějších arytmií.

Pacient trpící fibrilací síní (FS) je až 5x více náchylný ke vzniku CMP než pacient bez FS, a tím se dostáváme k problematice přesného měření, které je nutné pro předcházení CMP a dalším nechtěným následkům vysokého TK.

Jak měřit nepravidelný srdeční rytmus

V případě nepravidelného srdečního rytmu nejsou běžně dostupné digitální tonometry pro domácí měření dostatečné, protože ke svému měření využívají pouze oscilometrickou metodu. Ta je dostatečná pro pacienta, kterého se arytmie netýká, avšak pokud některou z arytmií pacient trpí, výsledky naměřené přístrojem pouze s oscilometrickou metodou mohou být srdeční nepravidelností zkresleny. Ideální je měření TK poslechovou metodou nejen v ordinaci běžným nedigitálním tlakoměrem, ale také je potřeba zvolit vhodný přístroj pro domácí měření. Tím může být například tonometr Veroval duo control od značky HARTMANN, který hodnoty naměřené oscilometricky upřesňuje pomocí poslechové metody.

Měření krevního tlaku na levé ruce pomocí digitálního tlakoměru HARTMANN Veroval duo control
Měření krevního tlaku pomocí digitálního tlakoměru HARTMANN Veroval duo control

 

Kombinuje tedy dvě metody měření (oscilometrickou a auskultační) v případě slabých nebo chybějících, Korotkovových zvuků, čímž dochází k nejlepším možných výsledkům měření v případě vysokého TK a různých typů poruch srdečního rytmu. Tlakoměr je navíc validovaný studií STRIDEBP, čímž je také zaručena vysoká přesnost měření. Pomocí Verovalu duo control mohou mít pacienti trpící srdeční arytmií, včetně fibrilace síní, jistotu, že výsledky z domácího měření budou stejně přesné, jako od lékaře.

Samozřejmě kvalitní tonometr není vše. Pro dosažení přesných výsledků je potřeba dodržovat pravidla pro správné měření krevního tlaku.

Mezi pravidla správného měření tlaku patří:

  • měření prováděné v klidné poloze
  • záda opřená
  • předloktí položené na podložce
  • měřit alespoň půl hodiny po vypití kávy či cigaretě

Důležitý je také výběr vhodné velikosti manžety. I v tomto případě je tlakoměr Veroval duo control správnou volbou, protože nabízí možnost volby velikosti manžety. Velikost M je vhodná pro obvod paže 22-32 cm, velikost L pak pro obvod 32-42 cm.

Jak měřit tlak, když trpíte poruchou srdečního rytmu?

U lidí s poruchami srdečního rytmu může při měření krevního tlaku docházet k nepřesnostem. Pažní tlakoměr Veroval duo control od značky HARTMANN kombinuje dvě profesionální metody měření krevního tlaku (oscilometrickou a Korotkovovu – poslechovou metodu). Díky této unikátní technologii poskytuje tlakoměr přesné výsledky i v případě arytmií. Přesnost tlakoměru Veroval duo control potvrdila i Evropská společnost pro hypertenzi (EHS).