Přejít k hlavnímu obsahu
Měření nízkého diastolického tlaku pomocí tlakoměru HARTMANN

Nízký diastolický (spodní) tlak

Také občas při měření tlaku přemýšlíte, proč se objevují dvě hodnoty tlaku? A zdali ta druhá není méně důležitá? Důležité jsou obě hodnoty a každý by si sám měl hlídat, aby nebyly příliš vysoké, ale ani nízké. Co se stane, když máte nízkou druhou hodnotu, diastolický tlak?

U krevního tlaku sledujeme vždy dvě hodnoty síly působení krve na stěny tepen. Systolický a diastolický tlak. Tyto názvy se odvíjí od činnosti srdce, které tyto dva tlaky pravidelně střídá. Když dojde ke stahu srdeční komory a pumpování krve do krevního řečiště, mluvíme o systolickém (neboli horním) tlaku.

Pak je fáze odpočinková, ve které srdce nepumpuje, a tu nazýváme diastolickým tlakem, který je dán odporem cévního řečiště. Tlak se běžně udává v torrech, tedy v milimetrech rtuťového sloupce (mmHg) a mezi jednotlivými hodnotami píšeme lomítko.

Problémy s nízkým tlakem se objevují například v těhotenství

Příčiny nízkého tlaku

Pokud je hodnota diastolického tlaku nižší než 60 mmHg, mluvíme o nízkém diastolickém tlaku. Možnými příčinami tohoto snížení jsou například léky na potenci, tricyklická antidepresiva, alfa a betablokátory, diuretika a léky na Parkinsonovu chorobu. Nízký diastolický tlak se může objevit i v těhotenství, kvůli zátěži plodu na matčin krevní oběh. Zvláště v těhotenství je proto nutné mu věnovat dostatečnou pozornost.

Nízký spodní tlak může mít nepříjemné projevy, jako jsou mdloby, mžitky před očima, závratě, slabost, studené končetiny či hučení v uších. Kvůli nízkému tlaku jsou totiž mozek a končetiny nedostatečně prokrvovány a tedy málo okysličeny.

Jak se zbavit nízkého tlaku?

Na nízký diastolický tlak se léky většinou nepředepisují, nicméně i tak je při častých problémech záhodno navštívit lékaře. Pomoci si však můžete velmi dobře i sami – začněte třeba důsledným dodržováním pitného režimu, zdravou stravou bohatou na ovoce a zeleninu a pravidelným aktivním pohybem - nemusíte trávit hodiny ve fitness centru, stačí se například denně půlhodiny procházet. Nízkému diastolickému tlaku pomáhá také doplnění solí a nošení kompresních punčoch. 

Ovoce a zelenina mohou pomoci nízkému diastolickému tlaku